Integritetspolicy

På washclean.se (Kemteknik Scandinavien AB) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd där vi till exempel aldrig skulle låna ut eller sälja dina personuppgifter till ett annat företag.

Denna integritetspolicy och information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter bör du som kund ta del av för att förstå vår policy och känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Vad är GDPR och vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?
GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning om hur man får behandla personuppgifter vilket innebär att reglerna kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater från och med 25 maj, 2018. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). För enskilda personer innebär GDPR att rättigheterna kring personuppgifter stärks, bland annat ställs strängare krav på företag och organisationer att informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Här kan du läsa mer om GDPR

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person som är i livet, till exempel namn, postadress, personnummer och e-postadress. Även bilder och ljudupptagningar på enskilda personer som hanteras digitalt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Med behandling av personuppgifter menas allt ett företag eller en organisation gör med personuppgifter och exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Vem är ansvarig för de personuppgifter Washclean.se (Kemteknik Scandinavien AB) samlar in?
Kemteknik Scandinavien AB, Cederströms Slinga, 195 61 Arlandastad med organisationsnummer 556798-7564 och med e-postadress kundservice@washclean.se är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Det är också dessa kontaktuppgifter du använder om du vill kontakta oss kring frågor om vår integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ut ett registerutdrag.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter
För att fullgöra köpeavtalet och hantera din beställning när du handlar på washclean.se samlar vi in följande uppgifter:
Namn
Leveransadress
E-postadress
Mobiltelefonnummer (för avisering av beställning)

Följande hantering av personuppgifter kommer sedan att ske av för att fullgöra din beställning:
Leverans inklusive avisering
Orderhistorik
Betalning (beroende på val av betalalternativ kan betalföretaget behöva fler personuppgifter som personnummer vid köp på kredit som fakturabetalning) inklusive adresskontroll och eventuell kreditupplysning
Övrig hantering som har med din beställning att göra som eventuell retur eller reklamation

Fullgörande av köpeavtalet
Avtal, som i detta fall ett köpeavtal, kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade i detta fall att leverera en beställd produkt från washclean.se.

Du kan också när som helst kontakta oss via de kontaktuppgifter som nämns ovan, och då företrädesvis via vår e-postadress kundservice@washclean.se, så tar vi bort dig som abonnent.

Samtycke
Personuppgifter får behandlas om man har ett frivilligt och tydligt samtycke från den som personuppgifterna avser.

För att kunna hantera ärenden i vår kundtjänst och för att till exempel kunna anordna aktiviteter och tävlingar på washclean.se hanterar vi också personuppgifter relevanta för respektive ärende, vilket kan vara e-postkorrespondens och uppgifter om ditt köp på washclean.se eller uppgifter lämnade i samband med ett tävlingsbidrag eller ett event.

Berättigat intresse
Behandlingen av personuppgifter sker för att för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera ditt kundtjänstärende eller ditt deltagande i tävlingar eller event.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Washclean.se sparar personuppgifter till dess att köpet har genomförts, levererats och betalats och för en tid om 36 månader därefter. Washclean.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav som bokföringslagen eller för rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process eller om produkten har en garanti som är längre än 36 månader.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina relevanta – vi tillämpar GDPR och arbetar för uppgiftsminimering – personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Frakt (till exempel DHL, Schenker och Postnord).

2) Betallösningar (Stripe).

3) Marknadsföring (till exempel Mailchimp för utskick av nyhetsbrev).

4) IT-tjänster (till exempel vår e-handelsplattform).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, det vill säga för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Cookies
Här kan du läsa mer om Cookies på washclean.se